พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต พลาสติกกันชื้น

    จำหน่ายพลาสติกปูพื้นเทคอนกรีต ใช้สำหรับปูก่อนเทคอนกรีตลงบนพื้นดิน เพื่อป้องกันน้ำในคอนกรีตถูกดูดซับไปยังพื้นดิน และป้องกันการสูญเสียความชื้นที่ระเหยไปสู่บรรยากาศ โดยให้ความชื้นอยู่ในสภาวะคงที่ตลอดเวลาการบ่มคอนกรีต (Form Work) ซึ่งอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อกระบวนการบ่มคอนกรีตที่ถูกต้องได้

    มีความหนาให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ 0.05mm เป็นต้นไป

    สามารถสั่งผลิตได้ตามต้องการ โทร 081-571-9998
    

Visitors: 476,161