จำหน่ายแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

การใช้งาน GEOTEXTILE

        - ใช้ปูบ่อก่อนการทำอ่างเก็บน้ำดี / น้ำเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม

        - ปูบ่อขยะ

        - ปูพื้นหรือกั้นผนังดินเสริมความแข็งแรงให้เขื่อน

        - งานผนังกันดิน

        - งานถนน

        - งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ

        - ระบายน้ำใต้ดิน เป็นต้น

คุณสมบัติ 
        ผ้าใยสังเคราะห์ (Geotextile) เป็นวัสดุป้องกันที่ใช้ออกแบบในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตให้มีน้ำหนักได้ตั้งแต่ 120 กรัม/ตร.ม. จนถึง 400 กรัม/ตร.ม. ซึ่งแต่ละน้ำหนักจะมีความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับได้ต่างกัน ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม/ตร.ม. เป็นต้นไป การเลือกใช้ก็จะขึ้นอยู่กับงานแต่ละชนิด

 

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile function) 

 

1. ใช้ทำหน้าที่แยกชั้นวัสดุ (Separator) โดยมากจะเป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัว ของวัสดุที่ไม่เท่ากัน เช่น เป็นการปูรองชั้นดิน ก่อนถมวัสดุมวลรวมใหม่ เพื่อทำเป็นวัสดุรองพื้น ก่อนทำผิวหน้าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์

คุณสมบัติหลัก ในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูง

2. ใช้ทำหน้าเป็นวัสดุกรอง (Filter) โดยมากจะเน้นเป็นการปู เพื่อป้องกันวัสดุมวลรวม ที่เราต้องการจำกัดการเคลื่อนตัว เคลื่อนที่ไป เช่น การปูด้านหลังกล่องลวดตาข่าย (Gabion & Mattress) การปูด้านหลังการเรียงหิน การห่อหุ้มท่อระบายน้ำ

คุณสมบัติหลัก ในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูงและมีความพรุ่นต่ำ


 

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-571-9998

 

Visitors: 478,940