พลาสติกปูบ่อน้ำ ปลากุ้ง บ่อปลา บ่อกบ

     พลาสติกปูบ่อน้ำ พลาสติกบ่อปลา พลาสติกบ่อกุ้ง บ่อพลาสติก ผ้าใบปูบ่อ มีความหนาตั้งแต่ 0.2-0.5 mm. เป็นพลาสติกประเภท LDPE เหนียวนิ่ม ยืดหยุ่นได้ ไม่แตกกรอบง่าย  ไม่มีการรั่วซึม ทนแสงแดด ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยง ประหยัดอาหาร สัตว์น้ำปราศจากโรคภัย ควบคุมง่าย อายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ และ ความหนาที่มีให้เลือกมากมาย

พลาสติกปูบ่อแบบต่อเป็นผืน มีความหนาให้เลือกดังต่อไปนี้
    1. ความหนา 0.20 mm. (200 ไมครอน) ราคา 30 บาท/ตารางเมตร
    2. ความหนา 0.25 mm. (250 ไมครอน) ราคา 35 บาท/ตารางเมตร
    3. ความหนา 0.30 mm. (300 ไมครอน) ราคา 40 บาท/ตารางเมตร
    4. ความหนา 0.50 mm. (500 ไมครอน) ราคา 70 บาท/ตารางเมตร

ติดต่อฝ่ายขาย 081-571-9998      Line ID : @ksbproduct

พลาสติกปูบ่อแบบยกม้วน มีความหนาให้เลือกดังต่อไปนี้
   1. ความหนา 0.15 mm. (150 ไมครอน) ขนาด 3.6m x 100m , 6m x 100m
   2. ความหนา 0.20 mm. (200 ไมครอน) ขนาด 4m x 50m , 6m x 100m
   2. ความหนา 0.25 mm. (250 ไมครอน) ขนาด 2.5m x 45m, 4m x 50m
   3. ความหนา 0.30 mm. (300 ไมครอน) ขนาด 4m x 50m, 6m x 100m

 

ประโยชน์ของการปูพลาสติก LDPE ในบ่อกุ้ง
 
1. คุณภาพของผลผลิตกุ้งดีขึ้น น้ำหนักกุ้ง น้ำหนักเฉลี่ยตัวกุ้ง น้ำหนักผลผลิตรวม ได้สูงกว่าบ่อดิน ประมาณ 20-30%
  2. สามารถเพิ่มผลผลิตต่อครอปได้มากกว่าปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพในการดูดซึมออกซิเจนและธาตุอาหารที่ละลายในน้ำของ      เหงือกดีขึ้น
  3. สามารถเพิ่ม / เร่ง รอบการผลิตได้ สามารถเลี้ยงกุ้งต่อได้เลย ไม่ต้องรอ
  4. ป้องกันการเกิดตะกอนจากการชะล้าง และขุดคุ้ยของกุ้ง
  5. อาหารกุ้งไม่มีการฝังเลน กุ้งกินได้สะดวกมากขึ้น
  6. ป้องกันพาหะที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่บ่อ เช่น ปู, แมลง เป็นต้น
  7. ป้องกันการซึมผ่านของแก็สพิษและสนิมเหล็กทั้งภายนอกและภายในบ่อเลี้ยง
  8. ควบคุมสิ่งแวดล้อมในบ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยลง เช่น อุณหภูมิ, ค่าพีเอช เป็นต้น 
  9. การไหลเวียนของน้ำในบ่อดีขึ้น ประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องตีน้ำ
  10. ป้องกันการสไลด์ของดิน บริเวณขอบบ่อ
  11. ลดต้นทุนในการเตรียมบ่อ การใช้อาหาร และธาตุอาหาร หรือสารเคมีอื่นๆ
  12. ห้องเย็นไม่ตัดราคา เนื่องจากตัวกุ้งสะอาด สีสวยเข้ม ไม่มีกลิ่นโคลนดิน

 
Visitors: 478,941